Bolig

Villa Kronlund - 2018-2019
Skitsering og projektering af firelænget gård.

Pilestræde 4 - 2016 - 2019
Etablering af tagbolig, erhvervslejemål samt facaderenovering.

Ab Liva Weel - 2015 - 2016 - Udskiftning af eksisterende tag, etablering af solpaneler samt tagterrasse.

AAB 23
Tagboliger

Løngangsstræde - 2014 - 2015
Konvertering af kontor til boliger.

Ab Aldersrogade - 2012 - 2014 -Facaderenovering, udskiftning af vinduer samt etablering af nye taglejligheder i eksisterende tagrum.

Astrupgaard
Tagboliger

Enghave park
Tagboliger og gårdanlæg

Ab Frk. Munk - 2001 - 2003
Indretning af 15 nye boliger i eksisterende tagrum.

Kastrupvej
Tagboliger

Østerdalsvej
Tagboliger

Amagertorv
Renovering

Birkevej
Nyt parcelhus

Borups plads
Tagboliger

Borup øst
Boligbebyggelse

Bygmestervej
Etablering af lejligheder

Dalføret
Tagboliger

Dan F - Mærsk
Beboelsesplatform

Halfdan - mærsk
Beboelsesplatform

Mariendalsvej
Tagboliger

Myretuen
Nyt boligbyggeri

Nordre fasanvej
Renovering af boliger

Bispevej
Renovering

Soldalen / Gilleleje
Boliger

Fra haven HDRCRAW
Køkken alrum af taglejlighed i A/B Aldersrogade
Aldersro
Enghave