Institutioner

Nordsjællands Hospital, Hillerød - 2019 -
Personale- og konferencerum.

Nordsjællands Hospital, Hillerød - 2018 - 2019
Traige tilbygning med 12 modtagelsespladser og administrationsafsnit til Akutmodtagelsen på hillerød hospital.

Nordsjællands Hospital, Hillerød - 2017 - 2018
Ombygning af eksisterendeadministrations afdeling til 5 nye isolationsstuer

Gadelandet - 2017 - 2018
Renovering af institution.

Nyt Ringe Syghehus - 2015 - 2017
Renovering og omdannelse af eksisterende sygehus til kontorer.

Nyt Kalundborg Sygehus - 2015 - 2017
Konvertering andre formål.

Hillerød Hospital - 2012 - 2013
Nyt Patienthotel, ombygning eksisterende sygeplejeskole til nyt Patienthotel.

Hillerød Hospital - 2012 - 2013
Nyt CT scannerrum - ombygning eksisterende faciliteter til CT scanner inkl. nye skillevægge med bly m.m.

Hillerød Hospital - 2012 - 2013
Ny Akutmodtagelse, om- og tilbygning eksisterende faciliteter til ny akut modtagelse inkl. nye kontorer, koordinering ambulancekørsel.

Hillerød Hospital - 2011 - 2012
Ombygning eksist. sengeafsnit til ny Intensiv- og Intermediær afdeling.

Albertslund Station
Renovering af forplads.

Børnehave på Sundholm
Indretning af børnehave.

Hvide Kødby
Planstrategi for udvikling af Den Hvide Kødby.

Kildeskovshallen
Ombygning og etablering af kurbad.

Kroppedal Museum
Program for fremtidig udvikling og udvidelse af museet.

Solbakken
Ombygning af børnehave.

Spaniensgade
Nyt indgangsparti og reception.

“Teaterbutikken”
Etablering af teaterfritidsklub i Den Brune Kødby.

 

Personalerum
Personalekontorer
Akuttriage
HIH Akutmodtagelse
HIH-1
Værelse på Patienthotellet